Laxräknare:
Torneälv 2007
Muonioälv 2007
Statistik Torneälv 2006
Torneälv lax/dag 2006

Gästbok

Laxräknare i Mobiltelefon:
www.tmsalmon.net/wap

Rapport:
Laxmonitering 2005 (pdf)

 

Laxmonitorering - Hur fungerar det ?

För att detektera fritt simmande lekvandrande lax när den passerar uppströms till sina lekområden används ett horisontellt riktat ekolod (placerat strax ovanför älvbotten).

Ekolods monitorering har visat sig vara användbart vid undersökningar gjorda sommaren 2005 i Pajala.
Statistik från laxräkning - Sommaren 2005

Statistik från laxmonitering kommer fortlöpande att läggas ut här...
(Se länkarna till vänster, under laxräknare)

Vi kommer att presentera resultaten från mätningarna med ett dygns fördröjning, undantaget helgerna som presenteras påföljande vardag.

Genom att monitorera lax med ekolod och tolka dess data kan man tillsammans med övrig data få en ökad kunskap om laxstammarna.

Mätstationer


Laxräknare finns utplacerade på två ställen (en i torneälv och en i muonioälv i närheten av Pajala).

Platsen för laxräknaren i torneälv är utprovad under sommaren 2005 och visat sig vara i de närmaste ideal för räkning av migrerande lax.

Däremot kommer laxräknaren i muonioälv mera att vara en testanläggning, eftersom platsen inte är utprovad och inte helt idealisk.

Teknisk beskrivning


Räknaren består av ett ekolod (simrad, splitbeam) som är fastsatt på ett stativ. Stativet är placerat på älvbotten med ekolodstålen riktad tvärs över älven.

Att det är Lax som passerar igenom strålen avgörs på storleken samt att en rörelse kan ses. (Lilja J har fastställt att fisk större eller lika med –29 dB kan klassificeras som vuxen lax i vårt älvsystem då inga mängder av stor fisk av andra arter än lax finnes i vårt älvsystem).

Bästa förutsättningarna för att använda horisontelltriktad ekolod finns där man hittar en bottentyp av lera och sand med en konformad profil, utan några uppstickande föremål, som hindrar ekolodsstrålens utbredning. Bottentyper av lera och sand återfinns i selet vid Pajala centralort ca 5 km upp- och nedströms. Den utrustning som använts är en split beam, ekolod Simrad EY60, med en sändare på 120 KHz, samt programvara Sonar 5 post processing tool för eftertolkning av data.

För ytterligare information se Rapport Laxmonitering 2005
(klicka på länken till vänster på denna sida).
info@ceitatech.sePå latin heter lax
"Salmo salar"


Equipped by