När vandrar laxen (tidpunkt, vattenstånd, temperatur) i älvsystemets övre delar ?
Hur många laxar vandrar in i älvsystemets övre delar ?

Detta är några frågor som vi försöker få svar på.

Laxräknare finns utplacerade på två ställen (en i torneälv och en i muonioälv i närheten av Pajala).

Statistik från laxmonitering kommer fortlöpande att läggas ut här...

För mera information se: www.tmSalmon.net